Belle Otero

Print

Belle Otero

1900, Print, photograph, monochrome, postcard

Greece, Athens, collection Alkis Raftis